O nás

Onkologie Hradec Králové - ANTI-NEO s.r.o., MUDr. Sirák Igor, jednatel společnosti

Klinická onkologie je nadstavbovým oborem vnitřního lékařství, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění a přednádorových stavů.

Zdravotnické zařízení má 2 ambulance. Nachází se v 1. poschodí Hradecké polikliniky III, s.r.o. v Hradci Králové: www.poliklinika3hk.cz.


 Léčba zhoubných nádorů: Léčebné modality:    Intervenční výkony:
 - prsu  - chemoterapie  - injekce, obstřiky
 - tlustého střeva  - hormonoterapie  - infuze, venózní porty
 - jícnu, žaludku, slinivky  - imunoterapie  - kanylace
 - ledvin a prostaty  - cílená (biologická) léčba  - katetrizace
 - kůže  - paliativní léčba  - punkce


Smluvní zdravotnické pojišťovny:
- 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
- 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
- 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
- 207 Oborová zdravotní pojišťovna
- 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Péče o pacienta

* Pacient je plně informován o povaze svého onemocnění, možnostech léčby, jejich nežádoucích účincích a obecně o prognóze nemoci.
* Při systémové léčbě (chemoterapie) komunikuje pacient s lékařem 24 hodin denně při nástupu zdrav. potíží.
* Součástí komplexní péče o pacienta je spolupráce s jeho praktickým lékařem a rodinou.

V onkologické péči se specializujeme na léčbu zhoubních onemocnění prsů. Úzce spolupracujeme s :
- oddělením plastické chirurgie SANUS HK 
- akreditovaným mammologickým pracovištěm ZS Fr. Halase HK-Malšovice
Spoločně tvoříme mamologickou komisi, která zasedá každé pondělí a řeší diagnostické/punkční nálezy.

Radioterapie
se provádí na Klinice onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Dispenzární péče zahrnuje vyšetření po ukončení onkologické léčby ve stanovených termínech. Cílem je dostupnými metodami vyloučit/potvrdit relaps (návrat) onemocnění, event. včas detekovat onemocnění nové. Potřebný rozsah laboratorně-diagnostických a konziliárních vyšetření stanovujeme u každého pacienta individuálně.

Ve spolupráci s oddělením lékařské genetiky FN Hradec Králové dispenzarizujeme specifickou skupinu zdravých nosičů a nosiček mutací BRCA, CHEK2,  PALB, MHL1, MSH2, případně dalších mutací.

Poradna pro onemocnění prsů
* pracuje flexibilně, dle zájmu žen, po předchozí telefonické domluvě (tel: 732 585 350)
* preferujeme osobní pohovor před emailovou korespondencí
Aktuality

Onkologická poradna pro samoplátce
- individuální pohovor
- stanovení rizika onemocnění zhoubným novotvarem
- preventívní opatření/doporučení
- klinické vyšetření onkologem 
- písemný protokol
Cena: 500 Kč.
Objednání: 732 585 350

Konzultace: názor na stanovení lécebného postupu (second opinion)
                     pacientky se zhoubným nádorem prsu 
- zhodnocení dostupné zdravotní dokumentace pacientky
- rozbor léčebného postupu s pacientkou

Objednání: 732 585 350
Cena: bez poplatku.

Aplikace vysokodávkovaného vitaminu C (askorbát):
* na žádost pacienta
* antioxidatívní režim
Cena: bez poplatku.

Kontaktní informace


ANTI-NEO s.r.o. - ambulance klinické onkologie

 Adresa:  Objednání:  Ordinační hodiny:
 Třída Edvarda Beneše 1549/34  Pevná linka: 495 269 961  Pondělí: 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
 500 12 Hradec Králové E-mail: anti-neo@tiscali.cz  Úterý: 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00
  Mobil: 732 585 350 - akutní stavy  Středa: 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00
     Čtvrtek: 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00
     Pátek: 7:30 - 12:30

Jak se k nám dostanete:

Pěšky: vchod z třídy Edvarda Beneše. Bezbariérový přístup.
Autem:
příjezd z třídy Edvarda Beneše.
             parkoviště přímo u polikliniky.
MHD: z autobusového a vlakového nádraží:
- bus č. 9 zastávka "Masaryka"
- bus č. 24 zastávka "U Dvora"


 

Napsat zprávu