O nás

Onkologie Hradec Králové - ANTI-NEO s.r.o., 
                                                                                    
Klinická onkologie je nadstavbovým oborem vnitřního lékařství, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění a přednádorových stavů.

Zdravotnické zařízení má 2 ambulance. Nachází se v 1. poschodí Hradecké polikliniky III, s.r.o. v Hradci Králové: www.poliklinika3hk.cz.


Léčebné modality:    Intervenční výkony:
 - chemoterapie  - injekce, obstřiky
 - endokrinní terapie  - infuze, venózní porty
 - imunoterapie a biologická léčba  - kanylace
 - symptomatická a podpůrná léčba  - katetrizace
   - punkce


Smluvní zdravotnické pojišťovny:
- 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
- 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
- 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
- 207 Oborová zdravotní pojišťovna
- 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Péče o pacienta

* pacient je poučený o nemoci a možnostech léčby. Jeho rozhodnutí plně respektujeme.
* při léčbě je komunikace pacienta s lékařem kontinuání 
* součástí péče o pacienta je spolupráce s jeho praktickým lékařem a rodinou.

Specializujeme se na léčbu zhoubních onemocnění prsů v spolupráci :
- s oddělením plastické chirurgie SANUS Hradec Králové 
- s akreditovaným mammologickým pracovištěm polikliniky Fr. Halase Hradec Králové
Společně tvoříme mammární komisi s frekvencí zasedání jednou týdně.

Radioterapie
se provádí na Klinice onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Dispenzární péče zahrnuje sledování po ukončení onkologické léčby ve stanovených termínech. Cílem je dostupnými metodami vyloučit/potvrdit relaps (návrat) onemocnění, event. včas detekovat onemocnění nové. Potřebný rozsah laboratorně-diagnostických a konziliárních vyšetření stanovujeme u každého pacienta individuálně.

Ve spolupráci s oddělením lékařské genetiky FN Hradec Králové a společností Gennet dispenzarizujeme nosiče patologických mutací, vyšetřených
metodou NGS. 
Aktuality

Jsme ambulantním zařízením, které vede kompletní zdravotní dokumentaci plně elektronicky !  

Data za rok 2020
* počet ošetření/vyšetření : 3.988

Aplikace vysokodávkovaného vitaminu C (askorbát):
* na žádost pacienta, léčivo si pacient přinese
* jen antioxidatívní režim
Cena: bez poplatku.

Kontaktní informace


ANTI-NEO s.r.o. - ambulance klinické onkologie

 Adresa:  Objednání:  Ordinační hodiny:
 Třída Edvarda Beneše 1549/34  Pevná linka: 495 269 961  Pondělí 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
 500 12 Hradec Králové E-mail: sirak@tiscali.cz Úterý     7:00 - 12:00 12:30 - 14:00
  E-mail: anti-neo@tiscali.cz  Středa  7:00 - 12:00  12:30 - 14:00
  Mobil: 732 585 350 - akutní stavy   Čtvrtek  7:00 - 12:00  12:30 - 14:00 
     Pátek: 7:30 - 12:30

Jak se k nám dostanete:

Pěšky: vchod z třídy Edvarda Beneše. Bezbariérový přístup.
Autem:
příjezd z třídy Edvarda Beneše.
           parkoviště přímo u polikliniky.
MHD: z autobusového a vlakového nádraží:
- bus č. 9 zastávka "Masaryka"
- bus č. 24 zastávka "U Dvora"


 

Napsat zprávu