O nás

Onkologie Hradec Králové - ANTI-NEO s.r.o., MUDr. Sirák Igor, jednatel společnosti

Klinická onkologie je nadstavbovým oborem vnitřního lékařství, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění a přednádorových stavů.

Zdravotnické zařízení má 2 ambulance. Nachází se v 1. poschodí Hradecké polikliniky III, s.r.o. v Hradci Králové: www.poliklinika3hk.cz.


 Léčba zhoubných nádorů: Léčebné modality:    Intervenční výkony:
 - prsu  - chemoterapie  - injekce, obstřiky
 - tlustého střeva  - hormonoterapie  - infuze, venózní porty
 - jícnu, žaludku, slinivky  - imunoterapie  - kanylace
 - ledvin a prostaty  - cílená (biologická) léčba  - katetrizace
 - kůže  - paliativní léčba  - punkce


Smluvní zdravotnické pojišťovny:
- 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
- 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
- 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
- 207 Oborová zdravotní pojišťovna
- 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Péče o pacienta

* Pacient je informován o onemocnění, možnostech léčby, jejich nežádoucích účincích a obecně o prognóze nemoci.
* Při systémové léčbě je komunikace pacienta s lékařem on line při řešení potíží.
* Součástí komplexní péče o pacienta je spolupráce s jeho praktickým lékařem a rodinou.

V onkologické péči se specializujeme na léčbu zhoubních onemocnění prsů. Úzce spolupracujeme s :
- oddělením plastické chirurgie SANUS HK 
- akreditovaným mammologickým pracovištěm ZS Fr. Halase HK-Malšovice 
Jsme členem mamologické komise, která řeší patologické nálezy prsů. 

Radioterapie
se provádí na Klinice onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Dispenzární péče zahrnuje vyšetření po ukončení onkologické léčby ve stanovených termínech. Cílem je dostupnými metodami vyloučit/potvrdit relaps (návrat) onemocnění, event. včas detekovat onemocnění nové. Potřebný rozsah laboratorně-diagnostických a konziliárních vyšetření stanovujeme u každého pacienta individuálně.

Ve spolupráci s oddělením lékařské genetiky FN Hradec Králové a Gennet s.r.o. sledujeme specifickou skupinu zdravých nosičů a nosiček mutací v exponovaných genech s definovaným algoritmem vyšetření v rámci dispenzarizace.Aktuality

Jsme prvním ambulantním zařízením v ČR, které vede kompletní zdravotní dokumentaci plně elektronicky ! 
Od 01.08.2019.  

Analýza základních dat za rok 2018
* počet pacientů: 1.858
* počet ošetření : 3.523
* počet úkonů    : 9.050

Aplikace vysokodávkovaného vitaminu C (askorbát):
* na žádost pacienta, léčivo si pacient přinese
* jen antioxidatívní režim
Cena: bez poplatku.

Kontaktní informace


ANTI-NEO s.r.o. - ambulance klinické onkologie

 Adresa:  Objednání:  Ordinační hodiny:
 Třída Edvarda Beneše 1549/34  Pevná linka: 495 269 961  Pondělí: 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
 500 12 Hradec Králové E-mail: anti-neo@tiscali.cz  Úterý: 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00
  Mobil: 732 585 350 - akutní stavy  Středa: 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00
     Čtvrtek: 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00
     Pátek: 7:30 - 12:30

Jak se k nám dostanete:

Pěšky: vchod z třídy Edvarda Beneše. Bezbariérový přístup.
Autem:
příjezd z třídy Edvarda Beneše.
             parkoviště přímo u polikliniky.
MHD: z autobusového a vlakového nádraží:
- bus č. 9 zastávka "Masaryka"
- bus č. 24 zastávka "U Dvora"


 

Napsat zprávu